Tuinmeubel Outlet Oss

Garantie

Indien een product dat u bij BHOTrading heeft gekocht niet voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mag verwachten kunt u dit aan BHOTrading  voorleggen.

Om in aanmerking te komen voor Vervanging, reparatie of terugbetaling van een product verzoeken wij u onderstaande procedure te volgen.

 • U dient een klacht eerst kenbaar te maken via info@tuinmeubeloutletoss.nl. Vermeld in de mail altijd uw naam, telefoonnummer en bestelnummer.

U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht, of na beoordeling door de fabrikant of BHOTrading, is gebleken dat er sprake is van een fabricage- of leveringsfout. Indien de klacht gegrond is zal het product worden gerepareerd of worden vervangen voor een nieuw / gelijkwaardig product.

Garantievoorwaarden

 1. Voor door BHOTrading geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. BHOTrading vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 1 jaar fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens zijn wij wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij er te allen tijde zorg voor dragen dat de desbetreffende service instantie zijn werk op een juiste wijze uitvoert.
 2. BHOTrading is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Indien BHOTrading om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BHOTrading of de fabrikant zijn verricht.
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 1. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 2. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
© 2023 - Tuinmeubel Outlet Oss is een handelsnaam van - KVK: BTW: krijgt van haar klanten een 8,1/10 gebaseerd op 14 stemmen